Aktuality

10. prosince 2023 vstoupí v platnost nové jízdní řády

30. 11. 2023

Vážení cestující!

Od 10. prosince 2023 vstoupí v platnost nové jízdní řády.

 

Zde uvádíme nejdůležitější změny na autobusových linkách TQM pro IDZK, oblast Valašské Meziříčí:

 

Linka č. 130 - autobusové spoje č. 271 a č. 272 budou zrušeny.
Zavedení nové autobusové linky č. 125 Valašské Meziříčí - Podhradní Lhota - Bystřice p. Host.
Linka č. 620 - budou zavedeny nové spoje č. 92 a č. 91; spoj č. 90 bude zrušen.
Linka č. 621 - bude přejmenována zastávka z názvu Valašská Bystřice, farma ZD na Valašská Bystřice, Tisové.
Linka č. 622 - všechny autobusové spoje budou z průmyslové zóny odjíždět vždy v X:10 (6:10; 10:10; 14:10,…).
Linka č. 625 - autobusový spoj č. 7 bude zrušen.
Linka č. 626 - budou zavedeny nové spoje č. 83 a č. 82; spoje č. 207 a č. 208 budou zrušeny. Dojde k přejmenování zastávky Val. Bystřice, prodejna Paseky na Val. Bystřice, Paseky.
Linka č. 631 - autobusový spoj č. 206 bude zrušen.
Linka č. 651 - autobusové spoje č. 206, č. 207, č. 210 a č. 211 budou na této lince zrušeny. Spoje budou nahrazeny autobusovými spoji č. 211, č. 212, č. 213 a č. 214 na autobusové lince č. 654.
Linka č. 652 - autobusový spoj č. 3 bude zrušen.
Linka č. 654 - autobusový spoj č. 6 bude zrušen; bude zaveden nový spoj č. 7.
Linka č. 662 - budou zavedeny nové posilové spoje č. 301, č. 302, č. 303, č. 304, č. 401 a č. 402; spoj č. 14 bude zrušen.
Linka č. 979 - budou zavedeny nové posilové spoje č. 301, č. 302, č. 303, č. 304, č. 401 a č. 402; spoje č. 3, č. 8, č. 47 a č. 48 budou zrušeny.

 

Upozorňujeme, že v textu jsou uvedeny pouze výraznější zásahy do jízdních řádů. Doporučujeme, aby se cestující detailně seznámili se všemi změnami v jízdních řádech, a aby si aktuálnost svého spoje ověřili. V mnoha případech došlo k drobné úpravě odjezdu některých autobusových spojů (uspíšení nebo opoždění), v některých případech došlo k úpravě jízdní doby nebo byl autobusový spoj přetrasován. Děkujeme.

 

******

Změny autobusových spojů MHD VALMEZ jsou od 10.12.2023 následující:

 

Linka č. 1 - autobusový spoj č. 27 bude jezdit pouze v neděle a státem uznanými svátky; bude zaveden nový spoj č. 3.
Linka č. 8 - dojde k uspíšení autobusového spoje č. 17 o 10 min.
Linka č. 10 - autobusové spoje č. 4, č. 5 a č. 7 budou uspíšeny.

 

******

Nové i stávající jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách:

https://tqm.cz/primestska-doprava/#rad

https://mhd.valasskemezirici.cz/#rady