Aktuality

Dostupné skladovací prostory pro farmacii a zdravotnictví

4. 2. 2022

Společnost TQM - holding s.r.o. se specializuje na poskytování komplexních logistických služeb v oblasti skladování a přepravy produktů farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. Prostory jejího Logistického centra v Opavě o rozloze 19 000 m2 jsou navržené a přizpůsobené tak, aby splňovaly přísné hygienické a technické standardy, které skladování léčiv a farmaceutických produktů vyžaduje. Kromě převzetí zmíněných produktů z výroby a jejich skladování umí společnost zajistit i přidružené služby, jako je přebalení, přeznačení nebo jejich konečná přeprava na požadované místo. Vše vlastní dopravou a s vozidly k této přepravě určené. TQM nabízí pro potřeby farmaceutického průmyslu a zdravotnictví volné skladovací kapacity i služby nákladní dopravy.

Logistické centrum TQM v Opavě disponuje rozlohou 19 000 m2 skladové plochy. Poloha centra je v těsné blízkosti polských hranic, ve městě s vynikajícím dopravním napojením na Ostravu i na mezinárodní dopravní uzly a síť TEN-T – dálniční síť, železniční koridory nebo mezinárodní letiště. Skladovací haly ve standardu A jsou plně klimatizované, opatřené protipožárním zabezpečením a všechny haly podléhají řízenému teplotnímu režimu. Dvě třetiny této skladové plochy podléhají teplotnímu režimu od 15 do 25 °C, zbylá třetina je v teplotním režimu od 12 do 30 °C.

 

Obsluha skladu probíhá ve dvousměnném provozu. Pracovníci, kterých je 25, zde denně odbaví až 70 kamionů. Přibližně 75 procent plochy skladu je vhodných pro zákazníky z farmaceutického průmyslu. Společnost má zkušenosti z oblasti skladování obalového materiálu a dílčích produktů souvisejících s výrobou léčiv a produktů pro odvětví zdravotní péče a farmaceutického průmyslu.

 

Správně vedený sklad pro produkty farmaceutického průmyslu a zdravotnictví vyžaduje řízení dle přísných hygienických i technických norem. Logistické centrum TQM je držitelem certifikátu PARAGON, AEO, EN ISO 9001: 2015, má zkušenosti z auditů od SÚKL, FDA, EIPL nebo od zákazníků z farmaceutického průmyslu, kteří zde realizovali svůj interní – korporátní audit.

 

„Dodržení všech hygienických, technických standardů a zachování kvality svěřených farmaceutických produktů nebo produktů zdravotnictví je pro nás prioritou. A to na všech úrovních. Povaze a vlastnostem uskladněných produktů přizpůsobujeme rozvržení skladové plochy, zapojenou techniku, skladový systém, proškolujeme zaměstnance na získaní požadované úrovně odborné kompetence. Investujeme do vybavení, bezpečnosti. Absolvovali jsme množství kontrol a auditů a za celou dobu fungování jsme neměli ani jeden významný nález. Máme zkušenosti s kompletním outsoursingem skladového hospodářství pro opavského výrobce léčiv,“ říká Ing. Jiří Mainuš ml., ředitel logistiky TQM - holding s.r.o. Dle jeho vyjádření společnost TQM kontinuálně optimalizuje systém všech logistických procesů s důrazem na efektivitu, přesnost a dohledatelnost jednotlivých skladových operací. Zákazníci tak mají přehled o skladových zásobách v reálném čase, o skladovacích podmínkách, přemístění nebo přepravě. Mohou tak okamžitě reagovat na podněty trhu.

 

Společnost TQM se specializuje i na služby nákladní dopravy. Vozový park čítá 126 vlastních nákladních vozidel, kdy 98 % všech dopravních služeb TQM je zajištěno vozidly emisní třídy EURO 6. Teplota je kontrolovaná a vyhodnocovaná v průběhu celé přepravy, a to teplotními čidly. U samotného příjmu a nakládky zboží je rovněž zajištěno udržení daného teplotního režimu, a to v celém prostoru. Produkt tak není nikdy vystaven jiné teplotě, než jaká je požadována pro jeho přepravu a skladování. Zákazník je o průběhu celé přepravy informován formou reportu.

 

„Náš vozový park je v této chvíli zastoupen různými typy vozidel tak, abychom co nejefektivněji uměli uspokojit jakoukoli poptávku po přepravě. Důležitým aspektem je pro nás ekologie, špičková bezpečnost a spokojenost řidičů. Přeprava produktů farmaceutického průmyslu a zdravotnictví má svá specifika, která umíme zajistit. Jsme dlouholetý obchodní partner opavského výrobce léčiv, pro kterého přepravujeme obalový materiál pro léky a dílčí farmaceutické produkty více než 20 let,“ uvádí ředitel nákladní dopravy TQM - holding s.r.o. Ing. Svatopluk Kříž. Dodává, že logistika a přeprava jsou služby, které na sebe přímo navazují a pokud jsou správně řízené, umí výrazně zrychlit a zefektivnit distribuční proces daného obchodního partnera. Celý objekt Logistického centra je monitorovaný kamerovým systémem se záznamem. Z důvodu navýšení bezpečnostního standardu nad požadovanou úroveň chce společnost v tomto roce investovat i do pořízení nové zabezpečovací techniky. Součástí balíčku komplexních logistických služeb je i pojištění uskladněných produktů, a to do hodnoty až 990 mil. Kč.

 

TQM - holding s.r.o. je česká dopravní společnost sídlící v Opavě s více než 70letými zkušenostmi na dopravním a logistickém trhu. Aktivity společnosti směřují do oblasti poskytování služeb v nákladní dopravě, osobní autobusové dopravě, logistice a v servisní činnosti pro téměř všechny druhy motorových vozidel. Logistické know-how si společnost buduje od roku 1995. V průběhu let tyto znalosti rozvíjela, přizpůsobovala potřebám trhu a investovala do rozvoje vlastních skladovacích prostor.

 

Společnost TQM nabízí volné skladovací kapacity, komplexní služby logistiky i nákladní dopravy pro farmaceutické produkty a produkty zdravotnictví. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.logistika.tqm.cz.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Mainuš ml.
ředitel logistiky TQM
jiri.mainus@tqm.cz
+420 725 083 503