Aktuality

Dovybavení Logistického centra TQM novou skladovací a manipulační technikou

16. 9. 2021

Když se v opavské společnosti TQM – holding s.r.o. řekne Jungheinrich, všichni vědí, o koho jde. Firmy vzájemně spolupracují už od roku 2005, kdy společnost TQM – holding s.r.o. poprvé zřizovala své vlastní skladovací prostory a vybavovala je novými regály, skladovací a manipulační technikou.

 

V té době společnost zajišťovala logistiku pro farmaceutický program a pro výrobce obalového materiálu. Výkonný ředitel společnosti TQM – holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš na tu dobu vzpomíná takto: "Věděli jsme, že chceme vybudovat špičkové Logistické centrum v nejvyšším standardu kvality té doby. Hledali jsme dodavatele vybavení, který by nám uměl zajistit vyvážení mezi cenou, kvalitou výrobku a službami spojenými s provozem techniky a zároveň by nám dodal technologie, díky kterým bude provoz Logistického centra co nejvíce řízený a bezpečný. Jungheinrich to všechno splňoval. Byli pružní, uměli se orientovat v našich vnitřních systémech a činnostech a dokázali nám dodat komplexní balík produktů, které bylo možné v čase přizpůsobit vyvíjejícím se požadavkům našich zákazníků.“

 

TQM – holding s.r.o je česká dopravní společnost, která začala svou historii psát jako státní podnik ČSAD Opava se zaměřením na poskytování služeb v osobní autobusové dopravě a v nákladní dopravě. Po transformaci se společnost etablovala na soukromém trhu a v těchto činnostech pokračovala. Firemní portfolio doplnili komerční servisní činnosti pro nákladní vozidla, autobusy nebo osobní vozidla. První kroky v oblasti logistiky začala společnost podnikat v roce 1995, kdy vybudovala v opavském regionu první celní sklad a zahájila provoz celních deklarací. Následovaly počátky řízeného skladování a logistiky v pronajatých skladových prostorách a od roku 1997 firma působí ve vlastních, několikrát rozšířených a zmodernizovaných skladovacích prostorech. Poslední etapa rekonstrukce jejího Logistického centra z roku 2011 rozšířila celkovou skladovací kapacitu na 19 000 m2 ve standardu A. Skladování od té doby probíhá ve čtyřech halách, které mají řízený teplotní režim a jsou opatřené protipožárním zabezpečením splňujícím požadavky skladování produktů farmaceutického průmyslu. Skladování je možné v regálovém uspořádání nebo na volné ploše, které umožňuje větší variabilitu především při sezónních produktech. Dominantní oblastí je B2B segment. Převažuje skladování obalového materiálu, obchodního zboží a skladování potravin.

 

Jungheinrich je pro TQM – holding s.r.o. výhradním obchodním partnerem pro regálové systémy, zakladače a pro skladovací a manipulační techniku od samého počátku podnikání v této oblasti. Z dlouhodobého hlediska je pro TQM – holding s.r.o. výhodné, že veškerá manipulační technika je jednotná. Pracovníci napříč Logistickým centrem umí bezpečně obsluhovat všechna dostupná zařízení, oceňují jeho intuitivní ovládání, skvělou ergonomií a obratnost. Veškeré servisní požadavky jsou směřovány k jednomu konkrétnímu subjektu, který zná servisní historii, skladové postupy a využívanou technologii ve firmě. Použité regálové systémy umožnily v co největší míře využít kapacitu Logistického centra. Jejich konstrukce a výškové rozložení respektuje kapacitní možnosti budovy a současně umožňuje se variabilně přizpůsobit i na poptávku po sezónním skladování.

 

„Vždy je radost pracovat se zákazníkem, který má jasná očekávání, ale současně důvěřuje partnerů a nechá si představit naše řešení. Troufám si říci, že díky této oboustranné důvěře se již v počátcích podařilo v Opavě vybudovat špičkové logistické centrum, které použitými technologiemi a efektivitou procesů představuje ideální řešení pro poskytované služby,“ shrnuje dlouhodobou spolupráci David Kubiš, regionální vedoucí pro logistické systémy Jungheinrich.

 

„Uplynulý rok byl z pohledu využití skladové kapacity Logistického centra TQM extrémní. Sezónnost logistických operací našich obchodních partnerů se turbulentně měnila a skladovací kapacity jsme v průběhu roku měli téměř pořád naplněné. I z toho důvodu jsme se rozhodli proměnit volnou skladovací plochu v jedné části Logistického centra na regálový systém a navýšili jsme počet skladovacích míst v regálovém systému o více než 2,6 tis. EUR palet. Rozšíření se dotklo i navýšení počtu vlastní skladovací a manipulační techniky a obměny baterií stávající manipulační techniky“, říká Ing. Jiří Mainuš ml., ředitel logistiky TQM – holding s.r.o.