Aktuality

Generál Bečvář ocenil TQM

30. 11. 2017

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 proběhlo setkání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, armádního generála Josefa Bečváře, se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Setkání v Domě armády Praha se zúčastnil také výkonný ředitel společnosti TQM – holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš spolu se členem aktivní zálohy Pavlem Antlem, který v TQM pracuje jako mistr v Osobní dopravě. Zástupci firmy TQM převzali děkovný list za příspěvek k obranyschopnosti České republiky v oblasti aktivní zálohy.

Ocenění armádního generála Bečváře obdrželo téměř 100 zástupců firem z celé České republiky. Ve svém projevu poděkoval zaměstnavatelům za jejich podporu a pozitivní postoj k činnosti aktivních záloh. Ocenil také přínos samotných členů záloh, kteří se dobrovolně rozhodli převzít brannou povinnost a skloubit své zaměstnání a soukromý život s odpovědností za obranu a bezpečnost naší země.

„Jako občan České republiky si cením všech, kteří se rozhodli vstoupit do aktivní zálohy. Jako představitel společnosti, která jednoho z členů aktivní zálohy zaměstnává, jsem připraven jeho vojenskou činnost nadále podporovat,“ řekl výkonný ředitel TQM – holding s.r.o. Ing. Jiří Mainuš a dodal: „Podobná setkání považuji za velmi přínosná – dochází nejen k vyznamenáním, ale především k výměnám názorů i zkušeností, které mohou přispět k lepšímu porozumění mezi zaměstnavateli a Armádou ČR ve věci aktivní zálohy.“

 

Pro informaci:
Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky. Je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. V současné době je v aktivní záloze zařazeno 2176 občanů České republiky (z toho 150 je žen) – v teritoriálních pěších rotách při krajských vojenských velitelstvích a v jednotkách útvarů a zařízení pozemních a vzdušných sil. Do roku 2025 je v plánu dosáhnout celkového počtu 5 000 aktivních záložníků.

 

Aktuální informace o čin­nosti AZ naleznete na oficiálním Fa­cebooku Aktivních záloh.