Aktuality

Logistika TQM

11. 4. 2022

Psal se rok 1995, když se logistika chopila své příležitosti v TQM. Nejprve jako veřejný celní sklad a celní deklarace v Opavě, posléze i jako externí skladovací prostory v areálu Červený Dvůr v Krnově.

O deset let později, v roce 2005, odkoupila společnost TQM bývalé výrobní haly v Opavě a ty proměnila na vlastní skladovací prostory. Tyto prostory postupně rozšiřovala, kompletně rekonstruovala a vybavovala nejmodernější technikou.

 

V Logistickém centru TQM, jak je prostor označován, je možné skladovat potraviny, léčiva, farmaceutické produkty, ale i různé druhy obchodního zboží nebo obalový materiál. Pozornost je věnována B2B segmentu. Zjednodušeně, logistice zboží nebo materiálu, který dále putuje buď do výroby nebo k prodejci.

 

Logistika není jenom o skladování. Jsou to komplexní služby, které plánují a řídí tok materiálu nebo zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Jsou to detaily, ale i bravurně naplánované činnosti, které na sebe navazují. Je to přeprava. Je to třídění, kompletace nebo přebalování zboží. Jsou to činnosti spojené s vrácením a reklamacemi. Je to zakládání palet do regálu nebo jejich nakládání do přistavených vozidel. Je to dodržování postupů a norem. Jsou to dlouhé hodiny jízdy ve vozíku nebo zakladači. Jsou to stovky fyzicky odpracovaných hodin. Jsou to tisíce dokumentů a údajů. Elektronických i papírových. Je to skladový software, který optimalizuje jednotlivé skladové procesy, ale i eviduje informace o uloženém zboží, podle kterých se naskladňuje a vyskladňuje.

 

V neposlední řadě je logistika o lidech. O jejich vůli a pracovitosti. O jejich motivaci a přesvědčení. O jejich znalostech. Pomocí této ilustrace jsme chtěli vyobrazit náš logistický příběh, který se odehrává v Opavě. Ve městě, odkud je do všech koutů Česka i do Evropy lidově řečeno „dobrá cesta“. Z ptačí perspektivy můžete vidět naše zrekonstruované skladovací haly, ve kterých se dnes řídí pohyb obalového materiálu, obchodního zboží nebo suchých potravin. Denně zde najde zastávku na své trase téměř 70 kamionů. Velké množství z nich je i těch našich. Pokud si obchodní partner přeje, postaráme se o vše, co s logistikou souvisí.

 

Ve vnitřních skladovacích prostorech Logistického centra převládá regálové uspořádání, ale nalezneme zde i plochy, kde je zboží uskladněno ve stohu na volné ploše. Jde především o zboží netradičních rozměrů. Vnitřní vybavení centra splňují ta nejpřísnější skladovací kritéria. Nic není ponecháno náhodě. Hnacím motorem je spokojenost zákazníka. Na všech úrovních.

 

Symbol barevných pruhů, cesty, nás provází každý den. Vychází z našeho loga a udává nám směr, který nás vede kupředu.