Aktuality

Omezení v obci Kunovice a ve městě Kelč

1. 9. 2023

Vážení cestující!

Z důvodu obnovy povrchů vozovek sil. II. a III. třídy v okrese Vsetín dojde k těmto změnám ve vedení pravidelné autobusové dopravy.

 

Úplná uzavírka silnice II/439 mezi obcí Kunovice a městem Kelč

Termín úplné uzavírky je od 04.09.2023 do 15.09.2023. Spoje autobusové linky č. 631 budou vedeny podle výlukového jízdního řádu.

Spoje jedoucí z Kunovic přímo do Kelče (a zpět) pojedou objízdnou trasou přes Babice a Lhotu (bez zastavení). Spoje jedoucí z / do Všechovic obslouží všechny zastávky bez omezení. Obslouží obce Babice a Lhota, kde se otočí a pojedou zpět.

 

Částečná uzavírka křižovatky silnic II/439 a III/43921 v obci Kunovice

Termín částečné uzavírky je od 04.09.2023 do 15.09.2023. Zastávka „Kunovice, Na Páně“, která je již přesunuta z jiné probíhající stavby, bude přesunuta dále od pracovního místa, před objekt č. p. 81 a objekt č. p. 185.

 

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Informace převzaté od Koordinátora Integrované dopravy Zlínského kraje.