Aktuality

Provoz autobusové dopravy

13. 6. 2019

Vážení bývalí cestující žlutými autobusy a občané Opavy,

je nám smutno z toho, jakým způsobem je v současné době provozována příměstská autobusová doprava na Opavsku. Dostáváme mnoho reakcí vás cestujících, kdy si na nové služby stěžujete a dokonce přestáváte příměstskou dopravu úplně využívat. Problémy spatřujete ve zpožděných spojích, nečekání autobusů na sebe, dokonce v nejetých spojích, vynechávání tras a zastávek na linkách, stěžujete si na situací s parkováním a otáčením autobusů v Kylešovicích, na neschopnost vydávat správné jízdné řidičem, na řidiče cizince, kteří nemluví česky, na hrubé chování řidičů, na nebezpečný styl jízdy, na nepoužívání klimatizace a mnoho dalšího. Ptáte se nás, na koho se máte v těchto záležitostech obracet se stížnostmi, když na telefonní lince uvedeném na jízdních řádech ČSAD Vsetín to nikdo nebere a e-maily adresované ČSAD Vsetín se vrací jako nedoručené. Jediné co vám můžeme poradit, je napsat dotaz, připomínku, stížnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje buď písemně, nebo e-mailem (posta@msk.cz), co se týče kvality objednané služby a dále na tvůrce a kontrolora jízdních řádů Koordinátora ODIS (kodis@kodis.cz), co se týče připomínek k novým jízdním řádům. Určitě se s těmito požadavky neobracejte na město Opavu, které s tímto nemá nic společného. Je v podobné situaci jako vy, město čelí mnoha problémům s provozem nového dopravce a nijak to nemohlo ovlivnit.

 

Dále bychom se rádi vyjádřili k některým napadáním naší společnosti v médiích, na různých diskuzních fórech a sociálních sítích. Naše společnost „neblokuje“ řidiče autobusů. Je zcela na nich, zda přejdou k novému zaměstnavateli, nikomu v tomto nebráníme. Naši řidiči zkrátka nevyslyšeli nabídku nového dopravce z důvodů, které lze shrnout jako neatraktivnost nabídnuté práce a provozní nepřipravenost nového dopravce. Jde o dlouhé směny, zdlouhavé přejezdy pro plnění plynu autobusů do Krnova, Ostravy mimo linky, komplikované řešení otáčení vozidel od východního nádraží, parkování mezi spoji atd.

 

Rovněž se musíme vyjádřit k zrušení autobusové zastávky Bílovecká TQM na našem pozemku. Není pravda, že jsme se až na poslední chvíli rozhodli nepustit nového dopravce na náš pozemek. Toto bylo předmětem našich námitek ve výběrovém řízení na obslužnost už v květnu 2018, kdy jsme kraj upozornili, že nás konkurenční dopravce nijak nekontaktoval před podáním nabídky o podmínkách vjezdu a užívání zastávky, i když byla součástí podkladů výběrového řízení. Kraj nám všechny námitky včetně této shodil. Až v únoru 2019 nás ČSAD Vsetín oslovil a začali jsme jednat, avšak nabídnuté podmínky ČSAD Vsetínem nebyly pro nás přijatelné. Toto měl nový dopravce kraji sdělit, což neudělal a kraj plánoval dál s touto zastávkou. Museli jsme proto v dubnu 2019 zaslat kraji stanovisko, že provoz na zastávce bude ukončen.

 

Také se musíme ohradit vůči různým fámám, že házíme novému dopravci klacky pod nohy. Není pravda, že jsme blokovali na plničce plynu CNG naším autobusem autobusy ČSAD Vsetín, není pravda, že jsme pořídili mobilní plničku plynu, aby jí nepořídila konkurence, není pravda, že bychom kohokoliv upláceli, aby byl proti plničce plynu ve Vítkově. Podobných lží je plný internet. Bohužel někteří těmto lžím podléhají a dále šíří, musíme na to alespoň takto reagovat. Naopak jsme ČSAD Vsetínu nabídli naše označníky na zastávkách, nabídli jsme služby našeho autorizovaného servisu, nabídli jsme myčku autobusů. V podnikání se chováme zásadně eticky a racionálně.

Přes výše uvedené ale platí, že výsledek krajských soutěží na oblast opavsko a vítkovsko jsme napadli soudní žalobou a čekáme na výsledek.

 

Děkujeme všem zaměstnancům naší autobusové dopravy, kteří i přes ztížené podmínky ke konci provozu, kdy nám dala část řidičů výpověď k 31. 5. 2019, dokázali zajistit kvalitní poskytování služeb do 8. 6. 2019 bez jediného neodjetého spoje a stížnosti cestujících.