Aktuality

Rozhovor pro Svět průmyslu

15. 7. 2018

"ZÁJEMCŮM O PROFESI ŘIDIČE NABÍZÍME STIPENDIUM“ říká Ing. Jiří Mainuš, výkonný ředitel společnosti TQM – holding s.r.o., v rozhovoru pro magazín Svět průmyslu.

Opavská společnost TQM – holding s.r.o. má kořeny už v polovině minulého století. Vznikla na základech státního podniku ČSAD Ostrava. Kromě dopravy osob a nákladů působí také v oblasti logistiky, zajišťuje i servisní služby.

 

Vaše společnost se pohybuje v oblasti dopravy již od poloviny minulého století, příští rok oslavíte již 70. výročí. Co bylo podle vás to nejtěžší na přerodu ze socialistického ČSAD na moderní společnost TQM – holding?

Společnost se před revolucí etablovala na trhu jako provozovatel autobusové a nákladní dopravy. Po revoluci a nastolení tržních pravidel přibyly servisní činnosti v celé škále, jak pro osobní vozidla, tak i nákladní vozidla a autobusy, a nejmladší segment – logistika. Všechny činnosti jsme museli nastavit tak, aby byly zajímavé, potřebné a konkurenceschopné na trhu. Jejich chod musejí řídit a obstarávat odborníci, které považujeme – vedle jasné majetkové struktury ryze české společnosti – za klíč k úspěchu.

 

Od roku 1995 přibyla k autobusové a nákladní dopravě také logistika. Můžete popsat, jak se tento obor podnikání do současné doby změnil?

Obor logistika samozřejmě zaznamenal svůj dynamický vývoj. Konkrétně u naší společnosti se vyvinul z kategorie doprovodných služeb pro nákladní dopravu až v samostatný obor podnikání (rok 2006). V devadesátých letech jsme k vlastní nákladní dopravě začali přidávat spedici, celní deklarace, překladiště, skládání zásilek, celní sklad, obecné skladování a přepravy na čas, dnes už provozujeme vlastní logistické centrum o výměře 19 tisíc metrů čtverečních a kapacitě 48 tisíc paletových míst s výbavou a příslušenstvím pro skladování hotových výrobků farmaceutického průmyslu, tj. léků s certifikací GMP, EIPL, PARAGON. Disponujeme také zkušenostmi z auditů státních autorit SUKL a FDA.

 

V poslední době na trhu práce citelně scházejí řidiči autobusů i nákladních vozů. Pocítila to i vaše společnost?

V současnosti máme stavy řidičů osobní dopravy naplněny. Je to výsledek usilovné práce posledních dvou až tří let. Řidičů nákladní dopravy však máme stále málo a akutně bychom jich potřebovali alespoň deset. Ale protože patříme mezi dynamickou společnost a chceme se neustále rozvíjet, potřebujeme ve skutečnosti řidičů nákladní dopravy daleko více.

 

V současné době existuje prakticky jediná škola, která vychovává řidiče, a to Střední škola automobilní v Krnově. Spolupracujete s touto školou? Vyhlížíte si zde budoucí kolegy?

Naše společnost za účelem pokrytí personálních potřeb nejen řidičů, ale i odborníků v servisech či pro práci na dispečinku nákladní dopravy nebo v logistice spolupracuje nejen se Střední školou automobilní v Krnově, ale i se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií v Bruntále, se střední školou ve Vítkově, se Střední školou technickou a dopravní v Ostravě, ale i se Střední odbornou školou logistickou v Opavě. Pořádáme pravidelně prezentace naší činnosti na těchto školách spojené s náborem, poskytujeme studentům odborné praxe ve společnosti, ale i samostatné exkurze v naší firmě. Zájemcům o profesi řidiče nákladní dopravy nabízíme i stipendium.

 

Na co lákáte řidiče, jaké u vás mohou získat benefity?

Řidiče se snažíme lákat na zázemí střední dopravní společnosti se sedmdesátiletou tradicí a slušnou pověstí. Mzdové ohodnocení je u nás nadprůměrné včetně plných cestovních náhrad dle zákona. Výplata mezd probíhá v pravidelných výplatních termínech, což u mnoha jiných dopravních společností není vždy úplně zvykem. Naše společnost nabízí i celou řadu benefitů, jako například jízdné autobusy TQM zdarma i pro rodinné příslušníky, náborový příspěvek až 10 tisíc korun pro nové řidiče nákladní dopravy, příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, týden dovolené navíc, stravenky, každoroční valorizaci mzdy, další odborné vzdělávání, například možnost rozšíření řidičského oprávnění, jazykové vzdělávání, hradíme cestovní pojištění na pracovní cesty do zahraničí, umožňujeme bezhotovostní čerpání pohonných hmot v našem areálu, poskytujeme pracovní volno nad rámec stanovený zákonem a v neposlední řadě nabízíme stabilní zázemí tradiční české společnosti.

 

Jaké podmínky musí splňovat uchazeč o práci řidiče? Musí mít nějaké zkušenosti, nebo si jej sami zaškolíte?

Uchazeči o práci řidiče se snažíme u přijímacího pohovoru vysvětlit zejména naše požadavky a režimy práce. Mezi základní požadavky patří odpovědnost, serióznost, zájem o práci, schopnost reprezentovat společnost, ale mnohdy i Českou republiku v zahraničí atd. Za těmito požadavky následuje odbornost stanovená pro práci řidiče profesionála. Je samozřejmostí, že práce řidiče vyžaduje i vysoký stupeň samostatnosti a klade také vysoké nároky na čas strávený v zaměstnání. Pokud i po seznámení trvá uchazečův zájem, vyslechneme si, jaká očekávání má od této profese on, a podle možností a potřeb je zařazen na příslušnou přepravní práci s možností dalšího růstu. Pokud uchazeč nemá patřičné řidičské oprávnění, řešíme nabytí tohoto oprávnění formou smlouvy o zvýšení kvalifikace či někdy i přes úřad práce. V praxi to znamená, že uchazeči zvýšení kvalifikace umožňujeme bezplatně. Zaškolení uchazečů bez praxe je samozřejmostí.

 

Vaše společnost pravidelně investuje do nových vozidel, můžete se pochlubit novými přírůstky?

V loňském roce jsme koupili devět autobusů Iveco, za poslední čtyři roky to bylo celkem 36 autobusů. V nákladní dopravě jsme loni pořídili sedm valníkových souprav ve složení tahač návěsů a návěs, dále čtyři velkokapacitní soupravy, jednu mrazírenskou soupravu a čtyři chladírenská nákladní vozidla.

 

Investujete také do ekologických vozů?

Veškerá nakoupená dopravní technika splňuje od roku 2014 nejvyšší možnou emisní třídu, kterou je třída EUR 6.

 

Jaké pohodlí u vás mají cestující na dlouhých trasách, jak jsou vybaveny vaše autobusy? Mohou u vás například cestující na pravidelných linkách platit kartou?

Naše společnost provozuje linkovou dopravu v rámci závazku veřejné služby. Nejdelší linka je Opava–Olomouc a zpět. Délka spoje je zhruba 80 kilometrů. Všechny autobusy, které vypravujeme na linky veřejné služby, jsou od loňského roku plně klimatizované. To zatím není v České republice nijak běžná praxe. Rovněž v zimním provozu dbáme na komfort cestujících a autobusy nakupujeme se zesíleným systémem vytápění. Celkem 60 procent našich autobusů je nízkopodlažních pro snadnou přepravu osob. Průměrné stáří autobusů je méně než šest let. Cestující mohou plně využívat systém integrované dopravy, v našich autobusech jsou uznávány a vydávány veškeré doklady IDS pro snadné přestupy mezi železniční, příměstskou a městskou dopravou.

 

Přepravujete cestujícím v autobusové dopravě také například kola, lodě nebo jiné speciální náklady?

Na objednávku dokážeme přepravit větší množství jízdních kol ve speciálním cyklopřívěsu. Garantovaná přeprava kol se závěsným zařízením přímo v autobuse je zajišťována od 1. dubna do 30. září na linkách č. 240 Opava – Hradec nad Moravicí – Melč – Vítkov, č. 241 Opava – Štáblovice – Melč – Vítkov a č. 243 Opava – Melč – Kružberk – Budišov nad Budišovkou. Celkem se jedná denně o šest spojů v pracovních dnech a dvanáct spojů o víkendech.

 

Můžete prozradit, kolik osob, tonáže nákladu a počet balíků ročně přepravíte?

V loňském roce jsme přepravili na pravidelných linkách 83 autobusy více jak čtyři miliony osob a ujeli jsme 4 725 tisíc kilometrů. V nákladní dopravě jsme přepravili vlastními vozidly více jak 220 tisíc tun nákladu a ujeli při tom 10 397 586 ki­lometrů.

 

Jaký největší náklad jste převáželi, případně jakou logisticky náročnou zásilku jste řešili?

Naše společnost se nezabývá těžkými a nadrozměrnými náklady. Mezi stěžejní sortiment patří přepravy realizované v plachtových návěsových soupravách, v mrazírenských návěsových soupravách a v „sólo“ vozidlech s řízeným teplotním režimem. Pokud bych měl zmínit nějakou logisticky složitější přepravu, tak to byla přeprava strojních kompletů z Opavy do města Vorkuta v Rusku. Přeprava se uskutečnila kombinovanou formou, a to 45 silničními soupravami z Opavy do Brestu v Bělorusku a dále náklad pokračoval překládkou do kontejnerů, které jely po železnici z Brestu do Vorkuty. Naše společnost přepravu kompletně obstarala a zorganizovala včetně celého servisu a všech doprovodných služeb.

 

Můžete představit svou službu pro přepravu balíkových zásilek FOFR?

TQM – holding v rámci celostátního přepravního systému svozu a rozvozu kusových zásilek FOFR zabezpečuje jejich svoz a rozvoz systémem „z domu do domu“ v rámci územních oblastí Opavy, Bruntálu, Krnova, Hlučína, Bílovce, Jeseníku a Oder. Mezinárodní linky sytému FOFR směřují na Slovensko, do Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Portugalska, Belgie, Lucemburska, Maďarska, Polska, na Balkán (Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina), do Anglie, Norska, Švédska, Finska a Dánska. Podle jednotlivých přepravních modulů se v přepravním systému FOFR realizují jak balíkové přepravy, tak i paletové zásilky s dobou doručení do 24 hodin. U různých přepravních modulů existuje volba pro různou dobu doručení, což se promítá do ceny za přepravu.

 

Jaké investice v nejbližších letech připravujete?

Naše společnost pravidelně a systematicky investuje do dopravních prostředků. Za posledních pět let se jedná v průměru o 83 milionů ročně. Dále pravidelně investujeme do zařízení IT, tj. SW a HW. Další chystanou investicí v nadcházejícím období je vybudování nového Bosch servisu pro osobní vozidla. Ve střednědobém horizontu nás čeká stavební investice do našeho objektu ve výši 30 milionů korun.

 

Z historie společnosti:

  • Společnost vznikla jako n. p. ČSAD Ostrava, dopravní závod Opava, v roce 1949, šlo o podnik státní automobilové dopravy provozující jak nákladní vozidla, tak i autobusy.
  • Tento stav trval až do roku 1992, kdy byl Fondem národního majetku ČR založen podnik ČSAD Opava a. s.
  • V roce 1999 dochází ke změně obchodního názvu společnosti na TQM a. s.
  • V roce 2004 přebírá jmění hlavní akcionář TQM s.r.o., společnost TQM a. s. fúzuje se společností TQM s.r.o. a současně se mění i obchodní název na TQM – holding s.r.o. Tento název používá společnost doposud.
  • Společnost až do roku 1989 provozovala veřejnou nákladní a autobusovou dopravu, od roku 1989 otevřela trh i obchodním partnerům v servisní činnosti.
  • V roce 1995 se začíná rodit nový samostatný obor podnikání – logistika.

 

Zdroj: Svět průmyslu