Aktuality

TQM získala certifikát Green Carrier - Zelený dopravce

19. 6. 2023

Společnost TQM - holding s.r.o., dále jen TQM, má za sebou úspěšné dokončení auditu „Green Carrier“ a byla oceněna certifikátem Zelený dopravce.

 

Audit prováděla německá společnost FUMO, která prověřuje dopravce vybraných obchodních řetězců. V případě TQM byl audit spojený se zajišťováním závozů zboží pro obchodní řetězec Kaufland Česká republika.

 

 

Ředitel nákladní dopravy TQM, Ing. Svatopluk Kříž, reaguje na dosažené výsledky TQM takto: „Principem auditu Green Carrier je zhodnotit, jak zkoumaná společnost přistupuje k omezování dopadů své činnosti na životní prostředí. TQM získala 337 bodů z 532 maximálně možných. Požadavky jsme splnili na 63,35 %. Z hodnocených českých dopravců pouze dvě společnosti získaly certifikát Green Carrier, a TQM je jednou z nich. Získaný certifikát pokládáme za důkaz naší angažovanosti při začleňování udržitelných aktivit do provozu a jsme přesvědčeni, že jde o správný směr pro naše další aktivity.“

 

Během auditu byly zkoumány tři hlavní oblasti: organizace a controlling, vozový park, správa a administrativa. TQM se vyjadřovala např. k otázkám týkajícím se zavedení metodiky pro výpočet uhlíkové stopy, vyhodnocování spotřeby energií, plynu, vody a pohonných hmot, využití alternativních zdrojů energie, stavu a vybavení vozového parku, údržby a servisu vozidel, ale také informování a vzdělávání zaměstnanců ohledně úsporného stylu jízdy atd.

 

Nejlepší výsledky dosáhla TQM v oblasti „vozový park“.