Aktuality

Udržitelnost v praxi: Významný posun TQM v auditu Green Carrier

16. 1. 2024

Společnost TQM - holding s.r.o. (TQM) byla i v roce 2023 podrobena auditu německé společnosti FUMO, která se specializuje na hodnocení dopravců vybraných obchodních řetězců. Audit s názvem Green Carrier přinesl TQM další, resp. druhé ocenění v podobě certifikátu Zelený dopravce. Hodnocených bylo 171 kritérií, výsledek TQM je 71,17 %, což představuje zlepšení o 7,82 procentuálního bodu oproti roku 2022. V případě TQM byl audit spojený se zajišťováním závozů zboží pro obchodní řetězec Kaufland Česká republika.

 

Audit soustředí pozornost na zkoumání parametrů ve třech klíčových oblastech, a to: organizace a controlling, stav vozového parku a kancelář a administrativa. TQM výrazně posílila v dosažených výsledcích v první oblasti - organizace a controlling, kde dosáhla zlepšení o 12,14 procentuálního bodu. Toto zlepšení reflektuje podniknuté kroky společnosti v oblasti energetického managementu, konkrétně v postupné implementaci doporučených opatření z energetického auditu a její pravidelné měsíční vyhodnocování.

 

Oproti minulému roku, společnost TQM nejenom potvrdila, ale dokonce předčila výsledky ohledně nadprůměrného stavu vozového parku. Výsledek lze připsat dlouhodobým investicím do vozového parku a profesionální organizaci nákladní dopravy.

 

V oblasti kancelář a administrativa dosáhla společnost zlepšení o 9,02 procentuálního bodu, a to díky adekvátním změnám zaměřeným na optimalizaci spotřeby energií napříč společností a upřednostňování nákupu energeticky úsporných zařízení.

 

„Naše rozhodnutí zaměřit se na udržitelnost a začít s implementací opatření v oblasti energetického managementu nám umožnilo dosáhnout zlepšení téměř 8procentních bodů v průběhu roku. Tyto kroky vnímáme jako nezbytný faktor pro náš úspěch jak v domácím, tak v zahraničním prostředí“, komentuje dosažený výsledek společnosti TQM ředitel nákladní dopravy, Ing. Svatopluk Kříž.