Aktuality

Budoucnost autobusů v regionu

10. 9. 2018

Pohled společnosti TQM – holding s.r.o. na výsledek krajské soutěže dopravní obslužnost našeho regionu

Vážení cestující žlutými autobusy, občané Moravskoslezského kraje a zaměstnanci společnosti,

jelikož se množí dotazy na to, kým bude zajišťována veřejná doprava v oblasti Opavska a Vítkovska od ledna 2019, dovolíme si konstatovat, že sami bohužel nevíme. Naší společnosti na konci roku 2018 vyprší dlouholetá smlouva a v nové soutěži zajišťované Moravskoslezským krajem jsme nebyli úspěšní. Vyhrála společnost ČSAD Vsetín a.s., která by měla začít zakázku plnit podle smlouvy až v červnu 2019. Takovýto stav je pro nás těžko akceptovatelný, protože soutěž byla koncipována tak, aby nová a stará smlouva na sebe plynule navazovaly a cestující tak měli obslužnost zajištěnou. Podle našich právních stanovisek nebyl v soutěži dodržen zákon, a proto jsme se v minulých dnech obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s požadavkem na zákaz plnění takovéto smlouvy. Nicméně do rozhodnutí ÚOHS je pro nás jako dosavadního dopravce nepřijatelné, aby cestující v našem regionu neměli svůj standard kvalitní služby zajištěn, a proto jsme Moravskoslezskému kraji přislíbili spolupráci pro půlroční výpadek dopravní obslužnosti. Je však možné, že se Moravskoslezský kraj po dobu prvního pololetí 2019 dohodne s jiným dopravcem, který dokáže službu zajistit levněji ve starých autobusech bez možnosti bezbariérového přístupu, s cizojazyčnými řidiči. Odpovědnost nad veřejnou dopravou pro příští rok tak leží na objednateli této služby, Moravskoslezském kraji. Náš vozový park (80 autobusů) je pro cestující plně klimatizovaný (ojedinělost v ČR) a stáří parku je jedno z nejnižších v ČR (5,5 let). Pro vás, kteří se chcete dočíst o celé „kauze“ více, jsme přichystali jednostránkový popis našeho pohledu na průběh soutěže.